PROProdusenten 04-05-2015

I vår fikk jeg vite at jeg har kommet med i Proscen sitt program PROProdusenten. Proscen står for Produksjonsenhet for Scenekunst og er en interesse- og nettverksorganisasjon for det frie scenekunstfeltet her på Vestlandet. Samtidig fungerer Proscen som et kompetansesenter og tilbyr veiledning for produsenter, kompanier og enkeltaktører.

Et av Proscens mål er å bidra til profesjonaliseringen av produsentleddet og utvikle nye produsenter som kan jobbe i det frie scenekunstfeltet. Her kommer PROProdusenten inn. Programmet er er nytt i år og jeg er en av tre som skal få styrket sitt arbeid som produsent i løpet av 2015. Dette gleder jeg meg veldig til! Les mer på Proscen sine nettsider.

Programmet innebærer at PROProdusentene får en fagmentor som følger oss i vårt arbeid. Kompanier og kunstnere har hatt muligheten til å søke på programmet og vil kobles opp mot sin PROProdusent. Min mentor er Gunn Hernes og vi hadde vårt første møte like etter påske. Det som da stod på planen var rett og slett å kartlegge meg og mine styrker og utfordringer som produsent. Litt skummelt men veldig lærerikt og interessant. Jeg oppdaget blant annet at selv om jeg ikke har så lang fartstid som produsent direkte, så har jeg masse verdifull erfaring fra arbeidslivet og fra ulike verv.

Neste trinn i programmet var å få etablert et samarbeid med en kunstner eller et kompani. Jeg har valgt å jobbe med Vibeke Flesland Havre, som er regissør, skuespiller og dramatiker. Vi har allerede fått jobbet litt sammen på Folkets festspillscene denne våren, og jeg ser frem til videre samarbeid. På programmet for høsten står blant annet forestillingen Klovneskrekk og videre utvikling av Folkets festspillscene. Mentor Gunn Hernes skal i juni ha et møte med Vibeke for å kartlegge hennes mål og forventninger, og kort tid etter blir det et møte mellom alle tre. Så begynner eventyret!

Bildet fra Klovneskrekk har jeg lånt av Akershus Teater (Foto: Thor Brødreskift). Øvrige foto: Hjørdis M. Steinsvik/Jørn Lavoll.